You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Aplikace

Systém NEJKÁMEN se používá pro úpravu schodů, balkónů, chodníků, vjezdů, garážových stání a mnoha dalších povrchů.

Jedná se v podstatě o kamínkový koberec nebo-li štěrkový koberec.

Před samotnou realizací zbavíme betonový povrch nečistot a řádně zameteme, důkladně promícháme pojivo (epoxidovou pryskyřici s tvrdidlem) a toto pojivo následně opět důkladně promícháme s předem připraveným množstvím kameniva v plastové nádobě. Je zapotřebí mít na paměti, že doba tuhnutí pojiva je cca 30minut, proto vždy připravujeme jen takové množství kameniva, které jsme schopni v tomto časovém intervalu zpracovat, obvykle 1m2.

Systém NEJKÁMEN se obvykle aplikuje v tloušťce 1-2cm, nerovnosti podkladu (např. trhliny a díry) není zapotřebí předem upravovat, lze je vyplnit systémem NEJKÁMEN při samotné aplikaci. Připravenou směs naneseme na povrch, stáhneme latí do potřebné tloušťky a vyhladíme hladítkem.

U chodníku, vjezdů a garážových stání ukončujeme hranu zpravidla do ztracena, přechod přirozeně obroste trávou.

Pokud trváme na ostré hraně zakončíme plochu předem připraveným L profilem.

U svislých hran schodů, si předem připravíme bednění tak, aby mezi bedněním a betonovou plochou zůstala mezera 1-2cm a poté ji vyplníme připravenou směsí.

Nejjednodušší bednicí prvek je tabule fasádního polystyrenu. Všechny bednící prvky je zapotřebí v kontaktní ploše se systémem NEJKÁMEN natřít např. vazelinou, nebo sádlem, aby se bednění k povrchu nepřilepilo.

Při použití systému NEJKÁMEN na balkónech a plochách, kde je třeba zamezit průsak vody do podkladu provedeme před samotnou aplikací hydroizolační stěrku.

Cca 24h po aplikaci systému NEJKÁMEN je plocha plně vytvrzelá a pochůzí.